Akademia seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

7 marca 2018

15 marca Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Choroba Alzhaimera jest zaliczana do chorób nieuleczalnych i w dość krótkim czasie nieuchronnie prowadzi do śmierci (średnio 8-12 lat). Zachorowalność na tę chorobę wzrasta wraz z wiekiem, a przyczyna ją wywołująca nadal jest niewyjaśniona. Definiuje się ją, jako zmniejszenie sprawności intelektualnych, z reguły połączone ze zmianami osobowości i zaburzeniami emocji.  Jedynym pewnym czynnikiem ryzyka jest wiek, który nieuchronnie prowadzi do zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym i możliwości rozwoju otępienia. Otępienie typu Alzheimer charakteryzuje skryty początek i stopniowo postępujący przebieg. Najczęściej na początku pogorszeniu ulega pamięć świeża. Chory ma trudności w uczeniu się i problemy z zapamiętaniem nowych nazw, imion, bieżących wydarzeń. Choroba utrudniona komunikacje z chorym, przestaje on rozumieć najprostsze polecenia, często powtarza te same pytania pomimo wcześniej udzielonej już odpowiedzi. Problemom pamięciowym towarzyszą zaburzenia językowe. Chory ma trudności w doborze odpowiedniego słowa, co powoduje mowę przerywaną. Stopniowo dochodzi do utraty umiejętności budowania zadań a następnie ich rozumienia. W kolejnym etapie pojawiają się zburzenia wzrokowo-przestrzenne, chory gubi rzeczy, traci orientację w czasie i przestrzeni (chory gubi się w nieznanym terenie, zaś w późniejszym stadium choroby w coraz bliższym otoczeniu, a na końcu we własnym domu). Ogromnym zagrożeniem bezpieczeństwa mogą być sytuacje, gdzie zostanie w jakiś sposób odwrócona uwaga chorego od już rozpoczętych czynności, których on już nie dokończy np. nie zakręcenie wody, nie podpalenie odkręconego gazu, nie zamknięcie drzwi lub pozostawienie kluczy w drzwiach. W ostatniej fazie dochodzi do utraty pełnej aktywności poznawczej oraz zaburzeń krytycyzmu wobec własnej osoby – chory nie potrafi ocenić własnych deficytów. Pojawiają się trudności w ubieraniu i obsługiwaniu różnych urządzeń, rozpoznawaniu znajomych osób.

Czytaj więcej o: 15 marca Światowy Dzień Choroby Alzheimera