Komunikaty ul.Obozowa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Artykuły

15 lipca 2016

komunikat z dnia 15.07.2016r. dodatkowe prace remediacyjne na budowie przy ul. Obozowej 20

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje planowym rozpoczęciu dodatkowych prac remediacyjnych na budowie przy ul. Obozowej 20.

Czytaj więcej o: komunikat z dnia 15.07.2016r. dodatkowe prace remediacyjne na budowie przy ul. Obozowej 20
13 czerwca 2016

Komunikat z dnia 13.06.2016r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie przedstawia wyniki badań próbek powietrza pobranych w lokalu mieszkalnym przy ul. Ostroroga 29 - pomiar dobowy 8-9.06.2016r. - wykonanych w związku z interwencjami mieszkańców. Na podstawie otrzymanych badań stwierdzono, iż nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia badanych oznaczeń tj.: o,m,p-ksylenów, toluenu, benzenu i etylobeznzenu określone w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - Monitor Polski Nr 19, poz. 231.

2 czerwca 2016

Komunikat z dnia 02.06.2016r

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie przedstawia wyniki badań próbek powietrza pobranych w lokalu mieszkalnym przy ul. Ostroroga 29 oraz w biurze budowy przy ul. Obozowej, pomiar dobowy 24-25.05.2016r - wykonanych w związku z interwencjami mieszkańców. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia badanych oznaczeń tj: o,m,p-ksylenów, benzenu, etylobenzenu i toluenu określone w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężęń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - Monitor Polski Nr 19, poz. 231.

11 marca 2016

Komunikat z dnia 11.03.2016r.

Komunikat w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul.Ostroroga 29

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 11.03.2016r.
7 marca 2016

Komunikat z dnia 07.03.2016 r.

Komunikat w sprawie zanieczyszczenia gleby substancjami chemicznymi na działce usytuowanej przy ul. Obozowej 20 w Warszawie.

Czytaj więcej o: Komunikat z dnia 07.03.2016 r.