ARS czyli jak dbać o milość

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

6 września 2016

ARS czyli jak dbać o miłość

ARS, czyli jak dbać o miłość?”

Program edukacyjny kierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, stanowi integralną część Projektu KIK/68 „Profilaktycznego program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program autorstwa dra Krzysztofa Wojcieszka został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Otrzymał również rekomendację Dyrektora Biura Edukacji Urzędu Miasta St. Warszawy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Głównym celem programu jest dotarcie z przekazem edukacyjnym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ograniczenie skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu i narkotyków).

Czytaj więcej o: ARS czyli jak dbać o miłość
6 marca 2019

„Szkoła wolna od używek”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje o realizacji III edycji Konkursu „Szkoła wolna od używek”, którego organizatorem jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą uczestniczyć także szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie. Konkurs realizowany jest w ramach utrzymania trwałości rezultatów projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. 

Głównym celem konkursu „Szkoła wolna od używek” jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej o: „Szkoła wolna od używek”