Nowe narkotyki - Dopalacze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

2 maja 2016

Dopalacze

Symbol kampanii

  „Dopalacze” to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne (wykazujące działanie stymulujące,     relaksujące i halucynogenne), które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Dopalacze to      trucizna i zażywnie ich wiąże się z dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

 

Czytaj więcej o: Dopalacze
24 lipca 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Główny OSTRZEGA przed użyciem opioidów!

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w tzw. „dopalaczach”.

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu (czytaj więcej).

19 czerwca 2018

Punkt Konsultacyjny

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie informuje, że  został uruchomiony Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków  psychoaktywnych i ich rodzin.

Czytaj więcej o: Punkt Konsultacyjny
23 czerwca 2017

Informacja o badaniu „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania”

Ogólnopolskie badanie „Młodzież a dopalacze – postawy i zachowania” zostało zaprojektowane i przygotowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Badanie przeprowadzono we wrześniu 2016 roku w oparciu o autorski kwestionariusz ankiety na reprezentatywnej grupie 5.500 uczniów w wylosowanych szkołach w Polsce. Losowanie miało charakter warstwowy proporcjonalny, błąd szacunku nie przekracza 1,32 punktu procentowego przy poziomie ufności równym 95%. Badanie zrealizowano na próbie: uczniów II klas gimnazjów oraz II klas liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. W każdej z wylosowanych szkół objęto badaniem jedną klasę drugą, ankiety wypełniali wszyscy obecni w dniu ankietyzacji uczniowie.

Głównym celem projektu było uzupełnienie wiedzy w obszarze funkcjonowania rynku „nowych narkotyków”, które stanowią obecnie istotne zagrożenie dla młodych Polaków. Uzyskane wyniki posłużą do lepszego dopasowania działań profilaktycznych, mających służyć znaczącemu ograniczeniu problemu tzw. „dopalaczy”.

Więcej na: http://gis.gov.pl/zdrowie/dopalacze/news-dopalacze

 

23 czerwca 2017

26.06- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Celem inicjatywy jest zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii, a także uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków. Święto jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego.

Czytaj więcej o: 26.06- Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii