Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

4 października 2018

4 października Światowy Dzień Onkologii

Nowotwór powstaje jako wynik mutacji zachodzącej w pojedynczej komórce, czyli zmian w DNA obecnym we wszystkich komórkach ciała. Rak jest to choroba polegająca na niekontrolowanym namnażaniu niektórych komórek ciała, w wyniku tego powstają guzy mogące dawać przerzuty do różnych organów. Najczęściej choroba ta diagnozowana jest u osób w starszym i średnim wieku, jednak pierwsze zmiany w komórkach mogą pojawić się znacznie wcześniej i w konsekwencji doprowadzić do powstania nowotworu. Nowotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia przyczynę zgonów w Polsce. Odsetek chorych na choroby układu krążenia maleje, natomiast na chorujących na nowotwory wzrasta.

Gwarancją sukcesu w leczeniu choroby nowotworowej jest jak najwcześniejsze jej wykrycie. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, funkcjonują specjalne programy przesiewowe, które pozwalają zdiagnozować chorobę w pierwszej fazie. Niestety, nawet w województwach z najwyższą zgłaszalnością, nie przekracza ona 40 procent w przypadku np. mammografii. Niezwykle ważne jest także obserwowanie własnego ciała. Wszelkie niepokojące objawy ze strony naszego organizmu powinny być niezwłocznie konsultowane z lekarzem.

Należy pamiętać, że zdrowa dieta i aktywny tryb życia wspomaga układ immunologiczny, co zwiększa ochronę przed chorobami nowotworowymi. Ważne jest również unikanie dymu tytoniowego i spalin, co również wpływa na zmniejszenie ryzyka zachorowań.

Czytaj więcej o: 4 października Światowy Dzień Onkologii
Przejdź do - 15 września Piknik Rodzinny w CH Arkadia
26 września 2018

15 września Piknik Rodzinny w CH Arkadia

PSSE w m.st. Warszawie w dniu 15 września zorganizowała stoisko edukacyjne na Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez CH Arkadia. Zorganizowano mini wystawę grzybów - edukowano na temat rozpoznawania i zbierania grzybów kapeluszowych oraz odróżniania grzybów jadalnych od niejadalnych i trujących. Obyła się prezentacja modeli grzybów. 

Czytaj więcej o: 15 września Piknik Rodzinny w CH Arkadia
26 września 2018

28 września Światowy Dzień Wścieklizny

Wścieklizna to wirusowa, śmiertelna choroba układu nerwowego przenoszona przez ssaki. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Jest zoonozą kosmopolityczną tj. występującą na całym świecie. Rezerwuarem wścieklizny są lisy, nietoperze, gryzonie, psy, koty. Najwięcej przypadków wścieklizny występuje w Azji i Afryce, gdzie głównym rezerwuarem wirusa są psy.  W Polsce rezerwuarem wścieklizny jest lis rudy, jednak z uwagi na wysoką profilaktykę w naszym kraju od kilku lat nie odnotowuje się zachorowań na wściekliznę wśród ludzi.

Czytaj więcej o: 28 września Światowy Dzień Wścieklizny
13 września 2018

13 września - Światowy Dzień Sepsy

Światowy Dzień Sepsy obchodzony jest co roku 13 września. Niezwykle ważne jest zwiększanie świadomości na ten temat, gdyż stanowi ona jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie.
„Sepsis” to jeden z najstarszych i bardzo trudnych do określenia zespołów chorobowych w medycynie. Jest to specyficzna reakcja organizmu na zakażenie.
Do rozwoju sepsy przyczyniają się bakterie, wirusy oraz grzyby, jak również m. in. meningokoki, gronkowce, pneumokoki, paciorkowce. Do zakażenia dochodzi, gdy organizm nie potrafi szybko i sprawnie zwalczyć rozwoju infekcji i w konsekwencji prowadzi to do uszkodzenia tkanek i organów.

Czytaj więcej o: 13 września - Światowy Dzień Sepsy
25 lipca 2018

„Żywienie dzieci w żłobkach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zaprasza dyrektorów, kierowników,  intendentów i inne osoby  odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobkach do odbioru poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach”. Nieodpłatna publikacja jest do nabycia w siedzibach PSSE w m.st. Warszawie, ul Kochanowskiego 21 (kancelaria) i Cyrulików 35 (Oddział Promocji Zdrowia).

Czytaj więcej o: „Żywienie dzieci w żłobkach”
5 marca 2018

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, informuje, że 16 lutego 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)

Ustawa określa:

1) zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium;

2) szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

 Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3) leczenie osób uzależnionych od solarium;

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Czytaj więcej o: Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
25 października 2016

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

IChM jest chorobą wywołaną przez gram (–) bakterie Neisseria meningitidis. Rezerwuarem dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest człowiek. Istnieje wiele grup tych bakterii. W Polsce najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Z czego ostatnie najczęściej wywołują ogniska epidemiologiczne. Bakterie bytują w wydzielinie nosowo-gardłowej. Około 10-25% populacji jest bezobjawowymi nosicielami drobnoustrojów. Inwazyjna Choroba Meningokokowa przebiega w postaci sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Czytaj więcej o: Inwazyjna Choroba Meningokokowa
16 października 2016

Lambioza

Giardioza  (lamblioza)

Giardioza to choroba pasożytnicza, którą wywołuje pierwotniak Giardia lamblia. Giardioza jest uważana za najczęstszą w Polsce przyczynę przewlekłych bólów brzucha i biegunek u dzieci w wieku przedszkolnym. Częstość jej występowania sięga 0,5–50% populacji dziecięcej, a 60–90% wśród dzieci skarżących się na ww. dolegliwości w tym wieku. Rocznie rejestruje się 2280–2400 przypadków giardiozy.Zakaźeniu sprzyjają: zła higiena i warunki sanitarne, przebywanie w dużych skupiskach ludzi, nawożenie pól ludzkimi ekskrementami. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową przez spożywanie zanieczyszczonych cystami pierwotniaka pokarmów. Pasożyty lokalizują się w przewodzie pokarmowym, drogach żółciowych i przewodach trzustkowych.

Czytaj więcej o: Lambioza