Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 grudnia 2018

01-10 XII 2018 Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez bakterię, czyli prątki (prątki Kocha) należące do Mycobacterium tuberculosis complex. Choroba rozwija się powoli, podstępnie (całe tygodnie a nawet miesiące), skąpoobjawowo. Do zakażenia dochodzi wskutek dostania się bakterii do dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. Zakażenie organu wewnętrznego prątkiem gruźlicy powoduje powstanie wielu drobnych guzków zwanych „gruzełkami”, które stopniowo zastępują prawidłowe struktury tkanek i częściowo niszczą je, pozostawiając puste przestrzenie, czyli „jamy”.

Każdy może zachorować na gruźlicę!

Źródłem zakażenia jest najczęściej chory prątkujący. Do zakażenia dochodzi podczas:   kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania), głośnego śmiechu, mówienia - prątki wydalane są wraz z kropelkami śliny. Najbardziej narażonymi na zachorowanie są osoby o osłabionym lub uszkodzonym układzie odpornościowym, czyli małe dzieci, palący papierosy, chorzy na cukrzycę, osoby przyjmujące leki obniżające odporność oraz zakażeni wirusem HIV.

Czytaj więcej o: 01-10 XII 2018 Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc
13 listopada 2018

14 listopada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

14 listopada został uznany za Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, bowiem tego dnia urodził się Frederick Bantenga- odkrywca insuliny (1921 rok),  hormonu regulującego stężenie cukru we krwi.Cukrzyca jest to choroba niezakaźna, do której dochodzi, gdy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie wykorzystać własnej do procesu metabolizmu. Insulina to hormon regulujący poziom cukru we krwi, będącego źródłem energii potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie przeniknie do komórek organizmu, jej stężenie może wzrosnąć do szkodliwego poziomu. Podwyższony poziom cukru we krwi  może powodować zaburzenia pracy narządów wewnętrznych a w szczególności: oczu, serca i naczyń krwionośnych, nerek czy układu nerwowego.

Czytaj więcej o: 14 listopada Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
13 września 2018

13 września - Światowy Dzień Sepsy

Światowy Dzień Sepsy obchodzony jest co roku 13 września. Niezwykle ważne jest zwiększanie świadomości na ten temat, gdyż stanowi ona jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie.
„Sepsis” to jeden z najstarszych i bardzo trudnych do określenia zespołów chorobowych w medycynie. Jest to specyficzna reakcja organizmu na zakażenie.
Do rozwoju sepsy przyczyniają się bakterie, wirusy oraz grzyby, jak również m. in. meningokoki, gronkowce, pneumokoki, paciorkowce. Do zakażenia dochodzi, gdy organizm nie potrafi szybko i sprawnie zwalczyć rozwoju infekcji i w konsekwencji prowadzi to do uszkodzenia tkanek i organów.

Czytaj więcej o: 13 września - Światowy Dzień Sepsy
25 lipca 2018

„Żywienie dzieci w żłobkach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie zaprasza dyrektorów, kierowników,  intendentów i inne osoby  odpowiedzialne za żywienie dzieci w żłobkach do odbioru poradnika „Żywienie dzieci w żłobkach”. Nieodpłatna publikacja jest do nabycia w siedzibach PSSE w m.st. Warszawie, ul Kochanowskiego 21 (kancelaria) i Cyrulików 35 (Oddział Promocji Zdrowia).

Czytaj więcej o: „Żywienie dzieci w żłobkach”
5 marca 2018

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, informuje, że 16 lutego 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2111, link do aktu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2111/1)

Ustawa określa:

1) zadania organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium;

2) szczególne warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium.

 Działania organów administracji rządowej i samorządowej, obejmą w szczególności:

1) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;

2) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;

3) leczenie osób uzależnionych od solarium;

4) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego.

Czytaj więcej o: Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium
25 października 2016

Inwazyjna Choroba Meningokokowa

IChM jest chorobą wywołaną przez gram (–) bakterie Neisseria meningitidis. Rezerwuarem dwoinek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych jest człowiek. Istnieje wiele grup tych bakterii. W Polsce najczęściej występują meningokoki grupy B i C. Z czego ostatnie najczęściej wywołują ogniska epidemiologiczne. Bakterie bytują w wydzielinie nosowo-gardłowej. Około 10-25% populacji jest bezobjawowymi nosicielami drobnoustrojów. Inwazyjna Choroba Meningokokowa przebiega w postaci sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. 

Czytaj więcej o: Inwazyjna Choroba Meningokokowa
16 października 2016

Lambioza

Giardioza  (lamblioza)

Giardioza to choroba pasożytnicza, którą wywołuje pierwotniak Giardia lamblia. Giardioza jest uważana za najczęstszą w Polsce przyczynę przewlekłych bólów brzucha i biegunek u dzieci w wieku przedszkolnym. Częstość jej występowania sięga 0,5–50% populacji dziecięcej, a 60–90% wśród dzieci skarżących się na ww. dolegliwości w tym wieku. Rocznie rejestruje się 2280–2400 przypadków giardiozy.Zakaźeniu sprzyjają: zła higiena i warunki sanitarne, przebywanie w dużych skupiskach ludzi, nawożenie pól ludzkimi ekskrementami. Do zarażenia dochodzi drogą pokarmową przez spożywanie zanieczyszczonych cystami pierwotniaka pokarmów. Pasożyty lokalizują się w przewodzie pokarmowym, drogach żółciowych i przewodach trzustkowych.

Czytaj więcej o: Lambioza