Więcej Wiem Mniej Choruję

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

        W roku szkolnym 2016/2017 rozpoczynamy realizację programu profilaktyki chorób zakaźnych pn. "Wiecej Wiem Mniej Choruję". Pilotażem zostaną objęte wybrane przedszkola i szkoły podstawowe. Edukacja zdrowotna skierowana jest do dzieci przedszkolnych oraz I-III klas szkoły podstawowej. Po weryfikacji i ocenie pilotażu planowana jest kontynuacja programu w pozostałych placówkach.

W roku  szkolnym 2017/2018 realizujemy I edycję programu.

Artykuły

5 września 2017

WIĘCEJ WIEM MNIEJ CHORUJĘ

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych. Zajęcia przygotowane w ramach programu przewidują udział grup 5  i 6-latków przedszkoli oraz dzieci szkół podstawowych od 7 do 9 lat (klasy I-III).

Czytaj więcej o: WIĘCEJ WIEM MNIEJ CHORUJĘ
5 września 2017

Spotkanie podsumowujące edycję pilotażową programu Więcej Wiem Mniej Choruję

W dniu 13.06.2017 r. Oddział Promocji Zdrowia wraz z Urzędem Dzielnicy Targówek zorganizował spotkanie podsumowujące edycję 2016/2017 programu profilaktyki chorób zakaźnych WWMCh. W konferencji uczestniczyli pracownicy PSSE w m st. Warszawie oraz koordynatorzy szkolni programu. Dokonano wspólnej analizy i oceny pilotażowej edycji programu zrealizowanego w placówkach Dzielnicy Targówek. Zaproponowano nowe metody i treści programowe oraz ewentualne zmiany. Na zakończenie koordynatorzy szkolni wypełnili szczegółową ankietę oceniającą treści merytoryczne oraz metody zastosowane w konspektach lekcji. W celu zebrania wszystkich wniosków dotyczących edycji 2016/2017 opracowano Raport zbiorczy. Opracowanie zawiera m.in. wyniki ankietyzacji rodziców oraz opis sprawozdań. Na podstawie spotkania i sprawozdawczości dokonano korekt w celu wdrożenia kolejnej edycji programu do pozostałych placówek. Ponadto wzbogacono program o dodatkowy moduł scenariuszy ze względu na sezonowość zachorowań, dotyczy to tematów wszawicy, grypy, chorób odkleszczowych oraz WZW typu A. Sezonowe scenariusze lekcji skierowane są do szkół podstawowych w okresach nasilenia zapadalności na w/w jednostki chorobowe.