Program edukacyjny Podstępne „WZW”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2018

Wątroba jest największym organem człowieka – waży ok. 1,5 kg. To ona jest odpowiedzialna za kontrolowanie około 500 procesów chemicznych i więcej niż 5 tyś. funkcji życiowych. Chora wątroba to chory człowiek.
Wirusowe zapalenie wątroby (WZW) jest chorobą zakaźną, która charakteryzuje się uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez wirusy hepatotropowe.
Wirusy zapalenia wątroby typu B i C to najczęstsze czynniki powodujące wirusowe zapalenia wątroby, zarówno w postaci ostrej, jak i przewlekłej. Mają zasięg globalny. Wirusy zapalenia wątroby typu B i C mają wiele cech wspólnych – przewlekła forma zakażenia każdym z nich może prowadzić do rozwoju ciężkich chorób wątroby. W konsekwencji procesu zapalnego, wywołanego przez wirus HBV lub HCV może dojść do zwłóknienia, marskości i niewydolności wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego, a te w konsekwencji doprowadzić nawet do śmierci chorego.

Mimo rosnącej świadomości społecznej i zainteresowania problemem, poziom powszechnej wiedzy na temat zakażeń jest zbyt niski. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i zapotrzebowaniu, przekazujemy Program edukacyjny, mający na, celu upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych (dziewczęta i chłopcy klas II) wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

Program przekazuje rzetelną wiedzę na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV i zasad profilaktyki w tym zakresie, uświadamia o odpowiedzialności za własne zachowania zdrowotne oraz kształtuje postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.

Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

 W roku szkolnym 2019/2020 na terenie województwa mazowieckiego będziemy realizować II edycję programu, do której serdecznie zapraszamy.

Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji realizacji programu  uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki i przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, luk faxem: 22-310-79-01.

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu: 22-311-80-08.