Czyste Powietrze wokół nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 kwietnia 2016

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” – jest przedszkolnym programem edukacji antytytoniowej, chroniącym dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego. Adresowany do dzieci z udziałem rodziców i opiekunów. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontaktz palącymi.                                                                  

Cele główne programu:

 •  wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy;
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe programu:

 •  wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego;
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego.

 Struktura programu:

 Scenariusze zajęć dla dzieci

 • Zajęcia I. Wycieczka
 • Zajęcia II. Co i dlaczego dymi?
 • Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 • Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 • Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego?

 Scenariusze zajęć dla rodziców

 • Spotkanie I
 • Spotkanie II

Metody:

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, które mają umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.
Placówki zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji realizacji programu i uprzednio podpisanej przez dyrektora placówki przesłanie jej drogą elektroniczną: oswiatazdrowotna@pssewawa.pl, luk faxem: 22-310-79-01.

Kontakt z koordynatorem programu pod numerem telefonu: 22-311-80-08.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie