Algorytm postępowania z pacjentem dla placówek medycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 marca 2020
  1. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów  I Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15-03-2020
  2. Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 15-03-2020 dla oddziałów zakaźnych.
  3. ANKIETA PACJENTA ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ Z POWODU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 PROSZĘ WYPEŁNIAĆ  LITERAMI DRUKOWANYMI
  4. ANKIETA PACJENTA ZGŁASZAJĄCEGO SIĘ Z POWODU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 PROSZĘ WYPEŁNIAĆ  LITERAMI DRUKOWANYMI
  5. Informacja dla pacjenta bezobjawowego po kontakcie z osobą  z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2
  6. Informacja dla pacjenta bezobjawowego
  7. Ujednolicone zalecenia zawarte  w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć  wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2
  8. Ujednolicone zalecenia zawarte w Karcie Informacyjnej Izby Przyjęć wydawanej pacjentowi, od którego pobrano materiał do badania w kierunku SARS-CoV-2