WIĘCEJ WIEM MNIEJ CHORUJĘ

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2017

Program edukacyjny przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dotyczy profilaktyki chorób zakaźnych, oparty jest na dwóch filarach zapobiegania: higienie rąk i szczepieniach ochronnych. Zajęcia przygotowane w ramach programu przewidują udział grup 5  i 6-latków przedszkoli oraz dzieci szkół podstawowych od 7 do 9 lat (klasy I-III).

Cel główny programu:

Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne poprzez zmianę nawyków higienicznych oraz docenienie roli i wykonywanie szczepień ochronnych.

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie wiedzy na temat chorób związanych z nieprzestrzeganiem higieny.
 • Wykształcenie i utrwalenie nawyków higienicznych wśród dzieci w miejscach zagrożeń:

  - Zwiększenie nadzoru nad warunkami higieny i realizowanymi zaleceniami higienicznymi (HDM, HŻŻ);

  - toaleta (dom, szkoła);

  - kuchnia i jej otoczenie (przed jedzeniem i przygotowywanie posiłków);

  - zabawa ze zwierzętami;

  - nowe strefy klimatyczne.

 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania dróg zakażeń.
 • Zwiększenie wrażliwości dzieci na zachowania higieniczne w czasie swojej choroby i choroby innych.
 • Wzrost wiedzy o roli i znaczeniu szczepień ochronnych wśród rodziców, opiekunów, nauczycieli (obowiązkowych i zalecanych).
 • Zwiększenie wiedzy o zagrożeniach chorobami zakaźnymi w innych strefach klimatycznych i ich zapobieganie.

Struktura programu:

Program kierowany do dzieci, składa się z dwóch bloków tematycznych:         

I.  POZNAJEMY CHOROBY ZAKAŹNE i drogi ich szerzenia.

II. PROFILAKTYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH (higiena zachowań, szczepienia ochronne).

Poszczególne zajęcia dostosowane są do rozwoju poznawczego dzieci oraz ich potrzeb. Lekcje przeprowadzane  w formie warsztatowej, wykorzystują ich aktywność i doświadczenia. Scenariusze zajęć wykorzystują metody tj. drama, praca z wierszem, burza mózgów, krzyżówki, rebusy, zgadywanki. Przebieg zajęć zakłada zabawę grupową (wykonywanie plakatów, modeli wirusów itp.) oraz pracę indywidualną (karty pracy). Treści programowe zgromadzone w przystępnych materiałach dla szkolnych koordynatorów zawierają m.in. słowniczek chorób zakaźnych, informacje pomocnicze przed każdym konspektem zajęć oraz zbiór prezentacji multimedialnych.

 Scenariusze zajęć dla dzieci przedszkolnych:

 • Niewidzialne zarazki  
 • Nie chcemy chorować

 Scenariusze zajęć dla dzieci wczesnoszkolnych:

 • Poznajemy choroby zakaźne.
 • Choroby zakaźne towarzyszą nam każdego dnia.
 • Jak uniknąć choroby zakaźnej.

Dodatkowo program wzbogacony jest o scenariusze sezonowe dla szkół podstawowych, ze względu na okresowo nasiloną zapadalność na niektóre jednostki chorobowe. Elementem edycji 2017/2018 będzie szkolenie metodyczne dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów programu.