Wszawica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

4 lutego 2016

Profilaktyka wszawicy

O wszawicy rozprzestrzeniającej się w placówkach oświatowo-wychowawczych, szczególnie w przedszkolach i szkołach podstawowych wiemy z wieloletniej obserwacji problemu. Przepisy nie ułatwiają rozwiązania problemu, jednak przy współpracy środowiska szkolnego ( dyrektorzy szkół, nauczyciele, pielęgniarki medycyny szkolnej) oraz rodziców dzieci, które uczęszczając do przedszkola/szkoły są narażone na zakażenie, można wypracować sposób postępowania, by ograniczyć skalę zjawiska.

Agnieszka Podlaszczak
Czytaj więcej o: Profilaktyka wszawicy